FinCrea S.A.

Spółka

FinCrea S.A.
ul. Wiosenna 5
53-017 Wroclaw


Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000239530

NIP: 107-00-04-423

REGON: 140110102

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 7 650 006 PLN


telefon + 48 71 377 89 68

faks + 48 71 348 10 07

e-mail kontakt@fincrea.pl