Polska scena polityczna przechodzi przez okres intensywnych zmian i dynamicznego rozwoju. W ostatnich latach obserwujemy zwiększoną aktywność społeczeństwa w procesach decyzyjnych, a także powstanie nowych partii politycznych i ruchów społecznych.…